Kalendáře – Křížem krážem EVROPOU 2017  – nástěnný